स्ल्याग ठाडो मिल

  • Slag vertical mill

    स्ल्याग ठाडो मिल

    स्लैग ठाडो मिल एक नकारात्मक दबावको हावा व्यापक प्रकारको ग्राइन्डि, उपकरण हो, जसले स्लगलाई सुक्नेछ र स्लगलाई पीसउँदछ।