रोटरी भट्टा

  • Rotary kiln

    रोटरी भट्टा

    रोटरी भट्टिको सिलिन्डर बडी रोल गरिएको इस्पात प्लेटले बनेको हुन्छ, र सिलिन्डर शरीर रेफ्रेक्टरी अस्तरको साथ लाइनमा हुन्छ, र यसको क्षैतिज रेखाको साथ निर्धारित ढलान हुन्छ।